Celem usprawnienia pracy udostępniamy Państwu deklarację wyboru Położnej POZ.

Można pobrać wypisać i dostarczyć do gabinetu lub aby zaoszczędzić pracy w trakcie wizyty patronażowej wypełnić na dziecko i przekazać deklarację położnej.

Plik Deklaracji w PDF – NOWA DEKLARACAJA