Edukacja w ramach NFZ

Program realizowany przez Położna z Sercem

 • zmiany fizjologiczne, jakie zachodzą w organizmie kobiety,
 • częste dolegliwości w ciąży – jak sobie pomóc?,
 • kontakt z dzieckiem w łonie Mamy,
 • świat emocji – znaczenie i rola Partnera,
 • odżywianie i tryb życia przyszłej Mamy,
 • badania profilaktyczne w ciąży,
 • symptomy zbliżającego się porodu,
 • pakowanie torby do szpitala dla Mamy i Dziecka,
 • plan porodu,
 • wybór szpitala,
 • ćwiczenia oddechowe i dna miednicy,
 • prawa pacjenta,
 • przyjęcie do szpitala i na blok operacyjny, dokumenty,
 • trening pozycji wertykalnych,
 • fizjologia i przebieg porodu – rola Partnera
 • poród zabiegowy i operacyjny – wskazania, postępowanie, przygotowanie Partnera,
 • położnictwo – pierwsze chwile połogu,
 • pielęgnacja rany,
 • krwawienie poporodowe,
 • zapobieganie powikłaniom, „baby blues”,
 • fizjologia laktacji,
 • karmienie naturalne i sztuczne – zalety/wady, znaczenie, techniki,
 • odżywianie matki w okresie karmienia piersią,
 • kontakt „skóra do skóry”,
 • Bank Komórek Macierzystych – plusy i minusy,
 • wygląd i zachowanie noworodka – instrukcja „obsługi”,
 • stany przejściowe u noworodka
 • wizyta patronażowa – jak się przygotować na przyjęcie położnej w domu,
 • pierwsza pomoc u noworodka,
 • rejestracja dziecka, PESEL, urlop macierzyński, tacierzyński i ojcowski, becikowe,
 • pielęgnowanie noworodka w domu – instruktaż praktyczny, kąpiel

NFZ

Kontrakt z NFZ na wykonywanie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje wykonywanie tych świadczeń w dni robocze,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

Spodziewasz się dziecka? Przyjdź do nas

Nieograniczony, bezpośredni dostęp do doświadczonej położnej POZ, Bogata oferta kursów oraz zajęć dodatkowych