Edukacja w ramach NFZ

Program realizowany przez Położna z Sercem

zmiany fizjologiczne, jakie zachodzą w organizmie kobiety,

częste dolegliwości w ciąży – jak sobie pomóc?,

kontakt z dzieckiem w łonie Mamy,

świat emocji – znaczenie i rola Partnera,

odżywianie i tryb życia przyszłej Mamy,

badania profilaktyczne w ciąży,

symptomy zbliżającego się porodu,

pakowanie torby do szpitala dla Mamy i Dziecka,

plan porodu,

wybór szpitala,

ćwiczenia oddechowe i dna miednicy,

prawa pacjenta,

przyjęcie do szpitala i na blok operacyjny, dokumenty,

trening pozycji wertykalnych,

fizjologia i przebieg porodu – rola Partnera

poród zabiegowy i operacyjny – wskazania, postępowanie, przygotowanie Partnera,

położnictwo – pierwsze chwile połogu,

pielęgnacja rany,

krwawienie poporodowe,

zapobieganie powikłaniom, „baby blues”,

fizjologia laktacji,

karmienie naturalne i sztuczne – zalety/wady, znaczenie, techniki,

odżywianie matki w okresie karmienia piersią,

kontakt „skóra do skóry”,

Bank Komórek Macierzystych – plusy i minusy,

wygląd i zachowanie noworodka – instrukcja „obsługi”,

stany przejściowe u noworodka

wizyta patronażowa – jak się przygotować na przyjęcie położnej w domu,

pierwsza pomoc u noworodka,

rejestracja dziecka, PESEL, urlop macierzyński, tacierzyński i ojcowski, becikowe,

pielęgnowanie noworodka w domu – instruktaż praktyczny, kąpiel

NFZ

Kontrakt z NFZ na wykonywanie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje wykonywanie tych świadczeń w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

Spodziewasz się dziecka? Przyjdź do nas

Nieograniczony, bezpośredni dostęp do doświadczonej położnej POZ, Bogata oferta kursów oraz zajęć dodatkowych