Mogło się wydawać, że wyzwania związane z karmieniem piersią kończą się na stabilizacji laktacji. Jednak zakończenie karmienia jest dla wielu Mam nie lada wyzwaniem. 

Dlaczego? Gdyż mamy tu do czynienia bowiem ze sferą emocjonalną Mamy, przywiązaniem dziecka oraz kwestią zdrowotną związaną z ryzykiem pojawienia się zastojów i zapaleń piersi.

Pomijając przypadki, gdy karmienie piersią kończy się naturalnie (samoodstawieniem), zakończenie karmienia nie jest czymś łatwym, zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Karmienie piersią bowiem to nie tylko jedzenie. Karmienie piersią zaspokaja także potrzebę bliskości, reguluje emocje u dziecka, bywa spełnieniem Mamy. Odstawienie od piersi jest więc kwestią bardzo indywidualną. Może stanowić wybór Mamy i dziecka, ale zdarza się, że jest koniecznością.

Najlepszy sposób na odstawienie od piersi

Najlepszym sposobem zakończenia karmienia piersią jest stopniowe, rozciągnięte w czasie, eliminowanie pojedynczych karmień. Im dłużej ten proces będzie trwał, tym łagodniejszy będzie jego przebieg, zarówno jeśli chodzi o emocje Mamy i dziecka, jak i o przystosowanie się piersi do nowej sytuacji.

W przypadku dzieci poniżej roku najłagodniejszym sposobem na odstawienie od piersi jest zamienienie jednego z karmień na posiłek z mleka modyfikowanego i kontynuowanie takiego schematu przez kilka dni (np. tydzień). Kolejnym krokiem będzie rezygnowanie z drugiego karmienia i powtarzanie tej czynności aż do zastąpienia wszystkich karmień.

Staraj się unikać eliminowania karmień następujących bezpośrednio po sobie.

Od którego karmienia zacząć? Nie ma takiej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Najlepiej zrezygnować z karmienia, którego dziecko „najmniej” potrzebuje. Z doświadczenia wiem, że najprzyjemniejsze dla dziecka są karmienia wieczorne, nocne i poranne. Warto więc na początku spróbować wyeliminować jedno karmienie dzienne, a wieczorne i nocne zostawić na koniec.

W przypadku dzieci starszych, które mają już rozszerzoną, zbilansowaną dietę, karmienie warto zastępować inną formą bliskości, ciekawą aktywnością, przytulaniem lub posiłkiem.

Odstawienie od piersi z dnia na dzień

Bywa jednak tak, że decydujemy, lub jesteśmy zmuszone do zakończenia karmienia z dnia na dzień.

W takim przypadku, odstawienie polega na zastąpieniu wszystkich karmień mlekiem modyfikowanym (w przypadku dzieci poniżej roku) lub inną aktywnością/posiłkiem (w przypadku dzieci po roku z rozszerzoną i zbilansowaną dietą). Zakończenie nagłe powoduje, że piersi nie zorientują się i przez jakiś czas będą produkować pokarm w stałym tempie, co może skutkować poczuciem dyskomfortu, a nawet zapaleniem piersi.

Przepełnione piersi należy wówczas opróżniać, odciągając pokarm wyłącznie do poczucia ulgi tak, by dać sygnał piersiom, że mają produkować coraz mniej pokarmu. W takim przypadku produkcja pokarmu powinna zakończyć się w ciągu kilku tygodni.

W przypadku nagłego odstawienia od piersi, gdy pojawią się dolegliwości, mogące wskazywać na pojawienie się stanu zapalnego (gorączka, zaczerwienienie, miejscowy ból), należy koniecznie zasięgnąć pomocy specjalisty!

Jeśli mamy możliwość, warto unikać nagłego odstawienia dziecka od piersi.

Jedna zmiana na raz

Pamiętajmy, że odstawienie dziecka od piersi jest dla niego ogromną zmianą. Przy wprowadzaniu zmian w życiu dziecka, warto stosować zasadę jednej zmiany na raz. Jeśli np. dziecko rozpoczyna przygodę ze żłobkiem lub jest chore, nie będzie to najlepszy czas na zakończenie laktacji, która stanowi dla niego wyraz przywiązania, jest ukojeniem. A odstawienie od piersi jest procesem, w którym dziecko adaptuje się do nowej sytuacji.

Trudność u Mamy

Wiem, że zastosowanie tych wskazówek jest trudne. Wiem, że cały proces wymaga od Was ogromnego wysiłku. Pozwól sobie i dziecku na przeżywanie tej zmiany, poprzez zaspokajanie potrzeby bliskości, bycie blisko, przytulanie. To normalne, że możesz czuć się smutna, przytłoczona, mieć żal, wyrzuty sumienia. To też wielka zmiana dla Ciebie, emocjonalna, ale też hormonalna. Szukaj wsparcia, daj sobie czas. Pamiętaj, że sukces laktacji nie oznacza karmienia do samoodstawienia. Sukcesem laktacji jest bycie w zgodzie ze sobą.