Polityka Prywatności

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Położna z Sercem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres : ul. Adama Mickiewicza 5/2, 60-833, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01-09-2015 pod numerem KRS: 0000573502, NIP: 781-191-45-07, Regon: 362355599.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Przetworzeniu mogą ulec dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP oraz dodatkowe informacje niezbędne w celu obsługi zapytań i zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy czy rejestrację w naszym sklepie internetowym) i kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli świadczymy Państwu usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Państwa o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Położna z Sercem sp. o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Położna z Sercem sp. o.o., do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Położna z Sercem sp. z o.o., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Położna z Sercem sp. z o.o. , przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

5. ODBIORCY DANYCH
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych oraz firmom dostawczym i kurierskim.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi, mają Państwo:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Państwa danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, mogą się Państwo skontaktować z biurem
Położna z Sercem sp. z o.o. w Poznaniu,
lub wysyłając maila na adres: biuro@poloznazsercem.pl.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Spodziewasz się dziecka? Przyjdź do nas

Nieograniczony, bezpośredni dostęp do doświadczonej położnej POZ, Bogata oferta kursów oraz zajęć dodatkowych

Harmonogram dalszej edukacji przedporodowej 

Szczegółowy plan z rozbiciem na poszczególne warsztaty i godziny dostępny również na funpage - 

https://www.facebook.com/poloznazsercem/

Położna z Sercem sp. z o.o.
ul: Jeżycka 13
60-538 Poznań
Opłaty wnoszone poprzez sklep https://poloznazsercem.pl/sklep/ lub gotówką na miejscu w placówce.