Kurs I pomocy

170,00 

KursPIERWSZA POMOC I PODSTAWOWE ZABIEGI RATOWNICZE

Cena dotyczy jednej osoby

przed opłaceniem zajęć prosimy o ustalenie terminu z biurem

Opis 

PLAN SZKOLENIA 

1. Uregulowania prawne udzielania pierwszej pomocy.
2. Bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego na miejscu zdarzenia.
3. Ratowanie życia jako podstawowe zadanie pierwszej pomocy;
-Podstawowe parametry życiowe: świadomość, oddech, krążenie krwi.
-RESUSCYTACJA krążeniowo-oddechowa: dorosły, dziecko i niemowlę.
4. Wysoka temperatura u dziecka – zasady postępowania.
5. Oparzenia wszelkiego rodzaju – postępowanie.
6. Rany i krwotoki- zaopatrywanie ran i tamowanie krwotoków.
7. Zadławienia; ciężarna, dziecko.
8. Układanie ciężarnej nieprzytomnej; na plecach i na boku.
9. AED- automatyczny defibrylator- zasady postępowania.