Regulamin udzielania TelePorady świadczonej przez Położna z Sercem

       Korzystanie przez Pacjentów z porad położnych w ramach usługi TelePorady organizowanych przez
Położna z Sercem sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu ul Adama Mickiewicza 5/2
NIP 781-191-45-07
odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1. Z usługi TelePorady mogą korzystać osoby/pacjentki potrzebujące pomocy z zakresu laktacji i porad położnej środowiskowo-rodzinnej
2. Poprzez usługi TelePorady należy rozumieć udzielanie porad medycznych przez położne za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
• Usługi TelePorady dostępnej – poprzez: czat – Messenger lub akceptowane umówione przez strony
• Usługi TelePorady dostępnej pod numerem telefonu wybranej położnej-
mgr Karolina Wyrembek-Urban – https://www.znanylekarz.pl/karolina-wyrembek-urban/
mgr Weronika Drozdalska – https://www.znanylekarz.pl/weronika-drozdalska/
3. Korzystanie z TelePorad, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
4. W przypadku korzystania z porad – położna udziela informacji dotyczących wyłącznie pacjenta to jest mamy i dziecka. Z zastrzeżeniem potwierdzenia pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych nad dzieckiem.
5. W ramach porad położna może dokonać wywiad w celu przeprowadzenia teleporady laktacyjnej:
• Imię i nazwisko wiek
• Rodzaj porodu- stan pacjentki
• Kiedy nastąpiło pierwsze przystawienie dziecka do piersi ?
• Stan dziecka po porodzie Apgar
• Czy występuje żółtaczka u dziecka?
• Pomiary wagi – waga urodzeniowa i przy wypisie.
• Czy dziecko było dokarmiane mm, jeśli tak to w której dobie , ile wypija ml.
• Czy występuje ból piersi ? – Jeśli tak to czy przy ssaniu czy niezależnie.
• Czy wystąpił nawał pokarmu.
• Czy używany jest smoczek i/lub kapturki.
• Laktator- jaki?
• Odżywianie kobiety karmiącej
• Czynniki psychologiczne – stres, wsparcie
6. Zakres usługi obejmuje:
• Ocena jamy ustnej noworodka.
• Ocena techniki karmienia.
• Ocena efektywności ssania
• Wykładniki przyrostu masy ciała
• Ocena gruczołu piersiowego
• Ocena pielęgnacji piersi
• Ocena stanu piersi – nawał, zapalenie piersi, zastój
• Postępowanie lecznicze
• Zaplanowanie poprawy i zniesienia dyskomfortu.
• Zalecenia pisemne
7. W trakcie porady położna, jeśli stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.
8. Czas trwania udzielania porad to maksymalnie 45 minut. Po tym czasie położna może poprosić pacjenta o rozłączenie.
9. Korzystanie z porad przez pacjenta, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach porady z położną zostaną wykorzystane do udzielenia mu porady i wskazówek
10. Ukrywanie wszelki istotnych informacji mogących mieć wpływ na stan zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu zaleceń nie leżą w interesie pacjenta i nie należy ich ukrywać. Odpowiedzialność za ukrycie takich informacji leży wówczas po stronie pacjenta.
11. W ramach porad udzielanych pacjent może wysłać do położnej zdjęcie lub plik obrazujący problem zdrowotny
• Przesyłając zdjęcie/plik pacjent akceptuje wykorzystanie tego zdjęcia do udzielenia porady,
• Dopuszczalna maksymalna wielkość pliku do 50MB.
• Położna podczas porady ma możliwość oceny wyłącznie zdjęcia lub dokumentu przesłanego i wykonanego w dniu udzielania porady
• Przesłane zdjęcia lub dokumenty nie będą archiwizowane i rozpowszechniane
12. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste położnych oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach porad położna stwierdzi, że nie zostały zachowane normy etyczne i ogólnie przyjęte społecznie warunki ma prawo przerwać poradę.
13. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady, pacjent powinien ponowić połączenie z położną.
14. Położna z Sercem nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas porady.
15. Zakazuje się nagrywania TelePorady przez pacjenta celem późniejszego jej odtwarzania i powielania.
16. Wykonanie usługi następuje w terminie umówionym między pacjentem a położną.
17. Jeśli usługa zostanie wykonywana przed upływem 14 dni od chwili zamówienia pacjent/kupujący traci możliwość do odstąpienia od zakupu i żądania zwrotu środków.
18. Płatność za usługę następuje przed jej wykonaniem poprzez przelew na konto:
03 1140 2004 0000 3802 7784 2158
lub
poprzez system płatności Paynow
19. W przypadku braku płatności usługa nie będzie realizowana.
20. Do wykonanej usługi zostanie wystawiona faktura na dane osoby kupującej w terminie do 7dni od dnia zakupu.
21. W przypadku wystawienia faktury na podmiot lub firmę kupujący zobowiązany jest do podania danych NIP, adres, etc.

Spodziewasz się dziecka? Przyjdź do nas

Nieograniczony, bezpośredni dostęp do doświadczonej położnej POZ, Bogata oferta kursów oraz zajęć dodatkowych